Cilj projekta je širenje usluge komunikacijskih posrednika za aktivno socijalno uključivanje 20 gluhih osoba te prevladavanje društvene izoliranosti za najugroženije članove lokalne zajednice.

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. u  iznosu od 751.060,00 HRK s intenzitetom potpore 100% te se provodi u trajanju od 20 mjeseci.

 

Dana 19. srpnja 2021. godine Udruga Zaželi potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Zaželi: Ravnopravnost!”, kodnoga broja UP.02.2.2.14.0096 kroz koji će se pružati usluge tumača/prevoditelja znakovnog jezika za 20 gluhih i nagluhih osoba s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije.

 

Projekt će se provoditi 20 mjeseci, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 751.060,00 kn s intenzitetom potpore 100%.

 

Cilj projekta je širenje usluge komunikacijskih posrednika za aktivno socijalno uključivanje 20 gluhih osoba te prevladavanje društvene izoliranosti za najugroženije članove lokalne zajednice.

 

U tu svrhu, na projektu će biti zaposlena dva komunikacijska posrednika koja će biti dostupna korisnicima u svim životnim situacijama koje mogu uključivati odlazak liječniku, ostvarivanje različitih prava, sudjelovanje u obrazovnim programima, vjerskim sadržajima, sportskim aktivnostima i slično.

 

Usluga komunikacijskog posrednika krucijalna  je za sprječavanje socijalne isključenosti te uspješnu integraciju (na)gluhih osoba u društvo, a ujedno je i osnova svih drugih socijalnih usluga za ovu populaciju, budući da je pravilno prenesena informacija nužna za ostvarivanje prava, poštivanje obaveza te uključivanje u različite aktivnosti.

 

Ovim će se projektom, prvenstveno kroz prevladavanje komunikacijske barijere, uvelike poboljšati kvaliteta života za 20 gluhih i nagluhih osoba.

 

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Dana 19. srpnja 2021. godine Udruga Zaželi potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Zaželi: Ravnopravnost!”, kodnoga broja UP.02.2.2.14.0096 kroz koji će se pružati usluge tumača/prevoditelja znakovnog jezika za 20 gluhih i nagluhih osoba s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije.

 

Projekt će se provoditi 20 mjeseci, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 751.060,00 kn s intenzitetom potpore 100%.

 

Cilj projekta je širenje usluge komunikacijskih posrednika za aktivno socijalno uključivanje 20 gluhih osoba te prevladavanje društvene izoliranosti za najugroženije članove lokalne zajednice.

 

U tu svrhu, na projektu će biti zaposlena dva komunikacijska posrednika koja će biti dostupna korisnicima u svim životnim situacijama koje mogu uključivati odlazak liječniku, ostvarivanje različitih prava, sudjelovanje u obrazovnim programima, vjerskim sadržajima, sportskim aktivnostima i slično.

 

Usluga komunikacijskog posrednika krucijalna  je za sprječavanje socijalne isključenosti te uspješnu integraciju (na)gluhih osoba u društvo, a ujedno je i osnova svih drugih socijalnih usluga za ovu populaciju, budući da je pravilno prenesena informacija nužna za ostvarivanje prava, poštivanje obaveza te uključivanje u različite aktivnosti.

 

Ovim će se projektom, prvenstveno kroz prevladavanje komunikacijske barijere, uvelike poboljšati kvaliteta života za 20 gluhih i nagluhih osoba.

 

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Udruga ZAŽELI neprofitna je organizacija usmjerena na promicanje i unapređenje prava te osnaživanje ranjivih skupina za aktivno sudjelovanje u društvu. Osnovani smo s ciljem uključivanja ranjivih skupina u aktivnosti u svim sferama društvenog života, informiranja i savjetovanja, zagovaranja prava i praćenja javnih politika koje utječu na život naših članova, zaštite njihovih prava i dostojanstva, osobne asistencije, razvoja civilnog društva, njegovanja volonterstva, participativne demokracije, cjeloživotnog učenja, smanjenja institucionalizacije te štićenja i promicanja ljudskih prava.

Međunarodni tjedan Gluhih inicijativa je Svjetske federacije gluhih (WFD), koja je po prvi puta pokrenuta 1958. godine u Italiji, u Rimu. Budući da je prvi svjetski Kongres WFD održan u rujnu 1951. godine, odlučeno je da se tom važnom događaju u spomen proslava Tjedna gluhih također održi u tom mjesecu. Stoga se od 1958. Međunarodni tjedan Gluhih tradicionalno slavi svakog posljednjeg tjedna rujna.

 

Za više o Međunarodnom tjednu gluhih posjetite link.

 

Projekt “Zaželi: Ravnopravnost!”, kodnoga broja UP.02.2.2.14.0096 financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u 100% intenzitetu.

Međunarodni dan znakovnih jezika

Godine 2018. Generalna skupština UN-a proglasila je 23. rujna Međunarodnim danom znakovnih jezika. Od tada se on svake godine slavi u sklopu Međunarodnog tjedna Gluhih.

 

Cilj proslave ovog dana je podići svijest o znakovnim jezicima, promovirajući njihovu važnost, te jačati njihov status, budući da je znakovni jezik nužan preduvjet koji osigurava ostvarivanje različitih prava te potpunu inkluziju Gluhih.

 

U svijetu se koristi više od 300 znakovnih jezika, a do sada je priznato njih preko 130. Među njima je i Hrvatski znakovni jezik, kojeg je Hrvatski sabor priznao 10. srpnja 2015. Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj.

 

Projekt “Zaželi: Ravnopravnost!”, kodnoga broja UP.02.2.2.14.0096 financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u 100% intenzitetu.

Predstavljanje projekta "Zaželi: Ravnopravnost"

Predstavljanje projekta „Zaželi: Ravnopravnost“, kroz koji se pružaju usluge tumača/prevoditelja znakovnog jezika za 20 gluhih i nagluhih osoba s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije, održano je 4. listopada ove godine.


Nakon uvoda koji je uključivao upoznavanje s radom udruge Zaželi, koja djeluje na različitim društvenim područjima, održana je i edukacija korisnika o pravilnom načinu korištenja usluge.


Korisnicima su najprije predstavljene pojedinosti vezano uz projekt na kojem su zaposleni jedan koordinator te dva prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, a potom je kroz zanimljivo osmišljenu prezentaciju izložena kratka povijest prevoditeljske „struke“.


Osim predstavljanja zaposlenika i izlaganja na temu njihovog radnog mjesta, odgovornosti te poštivanja etičkog kodeksa, korisnici usluge su informirani o svojim obavezama, ali i upućeni u svoja prava ostvarena na temelju zakonskih okvira pružanja i korištenja usluge prevoditelja.


Pomno su objašnjena sva prava iz sustava socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i sl. koja i prema Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za cilj imaju osiguranje mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju za gluhe i gluhoslijepe osobe.


Projekt „Zaželi: Ravnopravnost“ zasigurno će doprinijeti pri ostvarivanju prava gluhih osoba koji koriste ovu uslugu, a time i direktno uvelike poboljšati kvalitetu njihovog života.

Projekt “Zaželi: Ravnopravnost!“, kodnoga broja UP.02.2.2.14.0096 financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u 100% intenzitetu.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Međunarodni tjedan gluhih osoba

Već tradicionalno, još od 1958. godine, i ove se godine od 19. do 25. rujna obilježava Međunarodni tjedan gluhih osoba. Prilika je to da Gluhi pokažu svoj uspjeh, svoj jezik, svoju bogatu kulturu i povijest, ali i da kroz raznovrsne edukacije podignu svijest javnosti i upozore na svoja prava.


U sklopu ovogodišnje teme, WFD (Svjetska organizacija Gluhih) se odlučila pozabaviti pitanjem izgradnje inkluzivnog društva za sve. Posebna pozornost stoga je usmjerena na budućnost korištenja znakovnog jezika u obrazovanju, kao i na zapošljavanje gluhih osoba te njihovu ravnopravnost u društvu općenito.


Neka od zanimljivih predavanja odnose se i na zdravstvene teme te zaštitu gluhih osoba u novim izazovnim vremenima. Svoj doprinos ovoj, danas više no ikada, važnoj temi dala je i udruga Zaželi te je ove godine pokrenut projekt Budimo zdravi, birajmo zdravlje!, koji svoj sadržaj prilagođava gluhim osobama te omogućuje prijevod svih predavanja na hrvatski znakovni jezik.


 U sklopu Međunarodnog tjedna Gluhih 23. rujna će se obilježiti i Međunarodni dan znakovnih jezika s ovogodišnjom temom: Znakovni jezik nas ujedinjuje! Cilj je kroz različite suradnje nastaviti s promocijom važnosti znakovnih jezika, ali i zaštitom lingvističkih i kulturnih identiteta gluhih osoba diljem svijeta.


Svim gluhim, nagluhim i gluhoslijepim osobama želimo sretan Međunarodni tjedan Gluhih, kao i Međunarodni dan znakovnih jezika te se sa zadovoljstvom obvezujemo kroz projekt “Zaželi:Ravnopravnost!“ pružati im kvalitetnu podršku u različitim aktivnostima te ih tako podržavati i osnaživati i u budućnosti!

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Završna konferencija

Dana 13. ožujka 2023. godine u hotelu Academia održana je završna konferencija projekta Zaželi: Ravnopravnost!, kodnoga broja UP.02.2.2.14.0096.

 

Projekt se provodio 20 mjeseci, a od 19. srpnja 2021. do 19. ožujka 2023. godine s ciljem širenja usluge komunikacijskih posrednika za aktivno socijalno uključivanje gluhih osoba te prevladavanje društvene izoliranosti za najugroženije članove lokalne zajednice.

 

Projektom se pružala usluga komunikacijskog posrednika za 21 osobu s oštećenjem sluha, na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, putem prijelaznih ugovora, preuzima financiranje troška rada komunikacijskog posrednika do 30. lipnja 2023. godine, nakon kojeg razdoblja bi usluge osobne asistencije trebale biti regulirane novim Zakonom o osobnim asistentima za koji se predviđa stupanje na snagu s 1. srpnjem 2023. godine.

 

Kao i do sada, Udruga Zaželi će se potruditi osigurati neprestan rad osobnih asistenata za sve svoje članove.

 

Na konferenciji su nas također posjetili kolege iz inPortala, portala za osobe s invaliditetom. Što su oni imali za reći o projektu, pogledajte na poveznici.

 

Projekt Zaželi: Ravnopravnost! financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 751.060,00 kn s intenzitetom potpore 100%.

Udruga Zaželi

Martićeva 67, 10000 Zagreb

www.zazeli.hr

udruga.zazeli@gmail.com

Udruga Zaželi

Martićeva 67, 10000 Zagreb

https://zazeli.hr/

udruga.zazeli@gmail.com

Scroll to Top
Skip to content